3 Results for day: 16/05/2016

When i was young

More

2006 World Champion

หลังจากรับรางวัลแล้วกลับมาโรงแรมที่พัก นั่งร้องไห้ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง เที่ยงคืน ร้องให้มันสมกับความเครียด ความกดดัน ... More

2000 International champion (Australia)

เมื่อทางประเทศเจ้าภาพได้เตรียมนางแบบไว้ให้นาๆประเทศ ที่มาร่วมเข้าแข่งขันเลือก แต่ต้องเป็นไปตามลำดับตัวอักษร คือ A-Z ... More