Education

ระบบการเรียนการสอนของเรา

อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์

อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์

ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีโดยใช้วิธีการฝึกสอนเทคนิคการตัด การออกแบบ ทำสีผม และดัดผม ให้กับพนักงาน นับจากนั้นพนักงาน โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร ก็จะต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วและรักษาความพิถีพิถันเอาไว้ให้ได้ในขณะเดียวกัน ดั่งเช่นกุญแจสำคัญในการทำให้ทรงผมได้นานก็อยู่ที่ความพิถีพิถัน

ทุกวันนี้วิธีการเรียนการสอนอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า -ศิวกร เป็นสิ่งที่ทำให้ต่างจากคนอื่น

ข้อแรกและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร เราเน้นที่ตัวบุคคล ผู้ทำการสอนทั่วไปจะเน้นที่ทักษะพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่ทักษะพื้นฐานเป็นการสอนให้คุณเป็นช่างตัดผม ธรรมดา เท่านั้น

การมุ่งไปที่ตัวบุคคลให้เราแน่ใจได้ว่าเราได้ดึงเอาข้อดีในทุกๆด้านของการตัดแต่งผมของผู้เรียนแต่ละคนออกมา

อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์

อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์

ที่โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร เรามิได้สอนเพียงแค่เทคนิคที่ถูกต้องแม่นยำแต่สอนวิธีการสร้างสรรค์ด้วย ความรู้สึก ด้วย เรามีความเชื่อที่ว่าในการเป็นช่างตัดแต่งผมที่ยิ่งใหญ่มันมีอะไรที่มากว่าการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม แก่นสำคัญก็คือคุณมีความสามารถที่จะดึงตัวตน ของลูกค้าออกมาได้ ซึ่งหมายถึงการใส่ความรู้สึกลงไปในการออกแบบทรงผมของคุณ เราเชื่อว่านี่เป็นความแต่งต่างระหว่างช่างตัดแต่งผมที่ดีกับช่างตัดแต่งผมที่ยิ่งใหญ่

ทุกหลักสูตรของเราจัดขึ้นใน โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร ซึ่งหมายถึงว่าคุณจะได้ทำงานกับอุปกรณ์จริงในสภาพแวดล้อมร้านจริงๆ กับช่างตัดแต่งผมผู้ทรงคุณวุฒิ การสอนแบบ โลกจริง ที่มีขึ้นในทุกร้าน โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกรทำให้นักเรียนของเราก้าวขึ้นไปเหนือกว่าช่างตัดแต่งผมอื่นๆ

หากคุณเรียนคอร์สคลาสสิคกับแบบสร้างสรรค์จากโรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผมแต่งหน้า-ศิวกร คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเรื่องการหางานอีกต่อไป และสร้างโอกาสที่ไม่สิ้นสุดให้แก่ช่างตัดผมที่ต้องการทำงานในระดับสากล