When i was young

When i was young ..ภาพเก่าเล่าอดีตให้ศิษย์ฟังครับ…เมื่อหนุ่มน้อย วัย 20 ปี จากเมืองพิษณุโลกเริ่มเข้าวงการประกวดชิงแชมป์ซอยผมหญิงแห่งประเทศไทยปี 40( แนวแฮร์เวิลลด์)ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยมีอาจารย์ ธนากร เชื้อวิวัฒน์ (คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ในใจศิษย์เสมอ)จากโรงเรียนเสริมสวยนานาชาติเกตุวดี แกนดินี่ เป็น เทรนเนอร์ ครับ - อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์     
When i was young 1
When i was young 2
When i was young 3
When i was young 4
When i was young 5
When i was young 6
When i was young 7
When i was young 8
When i was young 9
When i was young 10
When i was young 11
When i was young 12
admin