Classic cut & Blowdry เมื่อคุณจ๋า ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา มิสไทยแลนด์เวิลด์ ดารา นางงาม เปลี่ยนลุคมา ซอยผมสั้น เก๋ๆ

Classic cut & Blowdry เมื่อคุณจ๋า ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา มิสไทยแลนด์เวิลด์ ดารา นางงาม เปลี่ยนลุคมา ซอยผมสั้น เก๋ๆ ออกแบบโดย อาจารย์ บี ปัญทรีย์ แซ่ลี้ แชมป์ซอยผมนานานชาติ ณ. ประเทศจึน ครับ - โรงเรียนเสริมสวยศิวกร     
admin