Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท กับการทำสีพื้นดำประกายน้ำเงิน และซ่อนไฮไลท์

Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท กับการทำสีพื้นดำประกายน้ำเงิน และซ่อนไฮไลท์ สีบลอนด์เทาประกายม่วงเหลือบน้ำเงิน ระดับ 10ไว้ในพื้นที่ด้านใน ครับ - อาจารย์ ศิวกร พงษ์สวัสดิ์    
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 1
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 2
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 3
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 4
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 5
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 6
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 7
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 8
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 9
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 10
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 11
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 12
Graduation Bob &Color บ๊อบทุยเท 13
admin