อ.บี ปัณฑรีย์ แซ่ลี้ กำลังออกแบบทรงผมให้ผู้ประกาศสุดหล่อ คุณ ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท

อ.บี ปัณฑรีย์ แซ่ลี้ กำลังออกแบบทรงผมให้ผู้ประกาศสุดหล่อ คุณ ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท ครับ - อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์    
admin