อ. บี ปัญฑรีย์ แซ่ลี้ แชมป์ประเทศไทย 2 สมัย, แชมป์ซอยผมนานาชาติ ณ.ประเทศจีน กำลังสอนวิชาซอยผม

อ. บี ปัญฑรีย์ แซ่ลี้ แชมป์ประเทศไทย 2 สมัย, แชมป์ซอยผมนานาชาติ ณ.ประเทศจีน กำลังสอนวิชาซอยผมครับ - อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์    
admin