” อุปสรรค ” อาจทำให้เราเดินลำบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะผ่านมันไปไม่ได้ สู้…สู้ (ตื่นมาหล่อ)


” อุปสรรค ” อาจทำให้เราเดินลำบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะผ่านมันไปไม่ได้ สู้…สู้ (ตื่นมาหล่อ) - โรงเรียนเสริมสวยศิวกร     
admin