Timeline

โรงเรียนเสริมสวย ศิวกรกรุงเทพ มีคอร์สการเรียนการสอนที่หลากหลาย วิธีอบรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการเรียนการสอนประกอบด้วยเทคนิคการสอน จากครูผู้ทรงคุณวุฒิอย่างละเอียดทุกขั้นตอน...

  • ✁ คอร์สผมเกล้า
  • ✁ คอร์สการแต่งหน้า
  • ✁ คอร์สซอยผมหญิง คลาสสิคคัท
  • ✁ คอร์สการทำาสีผมขั้นสูง
  • ✁ คอร์สทรงผมชาย และเทคนิคปัตตาเลี่ยน
  • ✁ คอร์สการตัดและทำสีผมแบบสร้างสรรค์ (คอร์สการออกแบบ ทรงผมเพื่อการแข่งขัน)
  • ✁ คอร์สเต็มหลักสูตร (Full Course)


ajax-loader-gif

Load More Posts