ช่างผมคุณภาพ มิได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ. แต่เกิดจากการฝึกฝนที่ชาญฉลาด

ครูขอฝากข้อคิดให้ผู้ที่สนใจในการเรียนการออกแบบทรงผมครับว่า … - อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์    

“ช่างผมคุณภาพ มิได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ. แต่เกิดจากการฝึกฝนที่ชาญฉลาด”
ครูขอฝากข้อคิดให้ผู้ที่สนใจในการเรียนการออกแบบทรงผมครับว่า …
1.หาครูดีให้พบ
2.ฟังคำครูให้ชัด
3.ตรองคำครูให้ลึก
4.ฝึกให้ได้เหมือนครู
แล้วเราจะค้นพบว่า ศักยภาพและความสามารถของตัวเราไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ รักศิษย์ทุกๆคนครับ

admin