Trend cut. Competition course

Trend cut. Competition course บรรยากาศ การเทรนครอส การออกแบบทรงผมเพื่อการแข่งขัน โดยเน้นทั้งวิชา การออกแบบการตัดซอย และการออกแบบ การวางสี เพื่อความโดดเด่นและน่าสนใจ โดย อาจารย์ ศิวกร พงษ์สวัสดิ์ แชมป์ซอยผมโลก ปี 2009 ครับ - อ.ศิวกร พงษ์สวัสดิ์     
admin